Geniemin osaaminen lunasti lupaukset:

Asiakkaita palveleva verkkopalvelu yrityksen arvojen mukaisesti

Lahden alueen vesihuoltotoimija, Lahti Aqua, valitsi meidät uudistamaan sivustonsa. Päämääränä oli rakentaa asiakasryhmiä mahdollisimman hyvin palveleva verkkopalvelu Lahti Aquan arvojen mukaisesti, eli helposti lähestyttävällä, ystävällisellä mutta graafisesti ryhdikkäällä tavalla.
Vieraile sivustolla
Wordpress referenssi

Käyttäjälähtöistä suunnittelua Design Studion avulla

Meille tuttuun tapaan tähtäimessä oli lähteä suunnittelemaan palvelua toiminnallisen HTML-proton avulla ja sitä varten päätettiin vetää pari Design Studio -työpajaa. Työpajoihin lähti Geniemiltä kahden hengen UX-tiimi ja Lahti Aqualta saatiin mukaan kymmenisen henkilöä monipuolisesti eri ammattiryhmistä.

Design Studio -menetelmä perustuu käyttöliittymäideoiden nopeaan luonnosteluun. Aluksi jokainen osallistuja, vetäjätiimiä lukuunottamatta, piirtää ideoitaan paperille yksinkertaisten rautalankojen tai muiden näkymiä/interaktioita kuvaavien piirrosten avulla. Vetäjätiimin tehtäväksi jää antaa selkeä kuva siitä, mitä ollaan tekemässä, mihin tähdätään ja antaa ohjeita työtapaan sekä ajatusmoodin saavuttamiseen. Päämääränä on tuottaa alkuvaiheessa paljon ideoita laidasta laitaan.

Lahti Aquan porukkaa voi vain lämmöllä muistaa – siellä oltiin alusta asti ennakkoluulottomasti mukana ja hyviä ideoita syntyi kuin liukuhihnalta! Huumori ja tekemisen ilo on myös tärkeä osa prosessia. Sekin Lahti Aqualla ymmärrettiin. Hyvässä porukassa syntyy parhaiten tulosta ja luovuudelle syntyy tilaa, kun toisten ja itsensä kritisointi jätetään takin kanssa naulakkoon.

Ideoiden maksimaalisen kasaamisen jälkeen päästään vaikeampaan vaiheeseen: karsinta ja valinta. Löydetäänkö samanlaisia ajatuksia, mitkä ideat herättävät positiivisia tunteita, mitkä ideat keräävät järkiperäisiä puoltavia kommentteja, mistä elementeistä saadaan koostettua paras kokonaisuus? Ideoihin otetaan kantaa Kuuden hatun (Six Hats) kritiikkiharjoituksen avulla. Lopuksi pajan vetäjä koostaa valituista elementeistä alustavan rautalankamallin, jonka pohjalta aletaan tekemään varsinaista prototyyppiä.

Sivuston prototypointi ja suunnittelu

Ensimmäiseen protoon saatiin paljon ideoita työpajan avulla. Sisällöllisesti oli kuitenkin suorastaan ylitarjontaa. Proton muotoutuminen olikin tässä tapauksessa melko hidasta, sillä tiedon ja käyttötapausten priorisointi ja asemointi designiin nähden vaati paljon kokeilua ja ajatustyötä. Suunniteltavia sivupohjia oli lisäksi paljon.

Juuri tässä proton hyödyt nousevat esille. Vasta konkretian äärellä huomataan, että jokin juttu, mikä ajatuksen tasolla tuntuu toimivalta, ei sittenkään toimi käytännössä. Ja samalla voidaan myös huomata uusia tapoja toteuttaa jokin asia. Mutta kuten jokainen luovan työn tekijä tietää, pahin vaihe on ‘blank page’. Kun on jokin raakaversio mistä aloittaa, niin työ pääsee alkuun. Design Studio antaa tämän, sekä ideavaraston, mistä ammentaa.

Juuri pari päivää ennen juhannusta ensimmäisen sprintin päätteeksi proto käytiin läpi Lahti Aqualaisten kanssa. Jälleen saimme hyvää palautetta ja rakentavaa kritiikkiä, jotka olivat vieläpä linjassa meidän UX-tiimin ajatusten kanssa. Koko porukalla oli sama päämäärä ja visio, ehkäpä juuri Design Studion ansiosta.

Kehitystyö alkuun ja proton jatkokehitys

Hyväksytyn proton perusteella päästiin aloittelemaan devausta. Kolmen hengen tiimillä Lahti Aquan julkinen verkkopalvelu alkoi herätä henkiin. Palvelu rakennettiin Geniemin omalla DustPress -frameworkilla komponenttipohjaisena toteutuksena. Lahti Aquan sivustolla haluttiin panostaa asiakas- ja käyttäjäystävällisyyteen, joten panostimme erityisesti esimerkiksi lomakkeisiin, vesilaitokselle olennaiseen häiriöilmoitus- komponenttiin, sekä ennakoivaan hakuun.

Lomakkeet, eli ilmoitusten tekeminen vesilaitokselle, oli esillä prosessin alusta asti. Asiakkaan klassisin tapa olla kontaktissa vesilaitoksen kanssa on vesimittarilukeman ilmoittaminen. Tämä on myös toistuva toimi. Siksi lomakkeisiin haluttiin panostaa. Lomakkeet tehtiin Libre Formsilla ja niistä saatiin step-by-step -tyylisiä, helposti käytettäviä ja täytettäviä – myös mobiililaitteilla. Lomakkeiden ilme tehtiin myös vastaamaan Lahti Aquan yleistä visuaalista ilmettä. Lomakkeiden täyttely on vaivatonta kaikilla laitteilla.

mobiililomake

Käyttäjien ja loppukäyttäjien huomiominen

Häiriöilmoitus-ominaisuus tehtiin myös visuaalisesti erottuvaksi, sillä häiriöt vesipalveluissa ovat melko merkittävä tiedotuksellinen asia. Asiakas näkee sen ensimmäisenä etusivulle laskeutuessaan. Sen tekeminen WP-adminissa on helppoa – adminin kannalta oli myös oleellista, että tehdään käyttäjätaso, joka tekee vain häiriöilmoituksia ja tämä käyttäjäkanta ei välttämättä ole muuten tehnyt tuttavuutta WordPressin sisällönhallinnan kanssa.

hairioilmoitus

Haasteena Lahti Aquan verkkopalvelu-uudistuksessa oli melko laaja tietosisältö, ja sen optimaalinen järjestely. Miten se jaotellaan ettei käyttäjä huku tietoon, vaan löytää oleellisimmat sisällöt heposti?

Kehitystyön rinnalla tapahtunut tarkempi sisällöntuotanto toi navigointiin vielä jonkin verran muutoksia, mutta lopputulokseksi saimme käyttäjälähtöisen ja hyvin toimivan toimivan sisältörakenteen.

Olisiko sinullakin tarve käyttäjälähtöiselle verkkopalvelu-uudistukselle?

Tuomas Kumpula

Tuomas Kumpula

CEO

0400 535 498