Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkopalvelu-uudistus

Teimme Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sivustouudistuksen joka julkaistiin kesällä 2017. Toteutuksen keskeinen tavoite oli tehdä sisällönsyötöstä mahdollisimman joustavaa, mutta samalla pakottaa sisällöt yhtenäiseen kehykseen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu halusi uudistaa sivustonsa käyttämään uudempaa tekniikkaa ja päätyivät toteuttamaan projektin WordPressillä Geniemin kanssa. Samalla sivuston sisältöä haluttiin järkevöittää sekä käyttäjän kannalta että sivuston ylläpitäjien näkökulmasta.

Suunnittelu ja toteutusvaiheessa oli vaatimuksena, että samoja sisältöelementtejä tullaan hyödyntämään SeAMK:n kirjaston sivuilla, sekä myöhemmin julkaistavissa projektisivuissa. Siksi käytettiin myös WordPress Multisite Network -asennusta.

Sisällönsyötön tarpeet

Asiakkaan pääasiallinen tarve perustui vapaaseeen rakenteelliseen muokattavuuteen ilman valmiiksi lukittuja sivupohjamalleja. Tämän vuoksi päädyimme komponenttipohjaiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa sivujen joustavan muokkaamisen ketterästi. Hyvällä suunnittelulla komponenttipohjaisessa ratkaisussa sivupohjien määrä ei kasva suureksi ja sisällönsyöttäjän vapaus säilyy. Saavutetaan ns. kontrolloidun luovuuden tila.

taydellinen-yhdistelma

Komponenttipohjainen rakenne tarkoittaa käytännössä sitä, että sivut rakennetaan kokoelmalla “sisältöpalikoita”. Palikat voivat olla lukittuina sivurakenteeseen, mutta niiden “täyttäminen” voi olla vaihtoehtoista, jolloin sivujen ulkonäköön saadaan vaihtelua tarpeen mukaan. Komponenttipohjaisen toteutuksen toinen vaihtoehtoinen lähestymistapa on se, että sivu voidaan rakentaa täysin vapaasti, jolloin lähdetään liikkeelle tyhjästä ja palikoita voidaan laittaa mihin järjestykseen tahansa. Näiden lisäksi sivupohjan rakenne voi olla näiden yllämainittujen sekoitus: osin lukittu rakenne, jonka perään voidaan lisätä vapaasti komponenteilla sisältöä.

Sisällönsyötössä haluttiin toteuttaa enemmän myös ohjelmoinnista tuttua DRY-, eli Don’t Repeat Yourself -menetelmää. Se toteutuikin monelta kohdin hyvin. Esimerkiksi tutkinnot, täydennyskoulutukset, haku-ajat ja eri tapahtumat syötetään järjestelmään kerran ja tämän jälkeen sivuston sisällönsyöttäjä voi viitata näihin sisällönsyöttövaiheessa ja tiedot tulevat halutuille sivulle näkyviin. DRY-periaate helpottaa sisällönsyöttäjän työtä paljon, sillä hänen tarvitsee tehdä vain yhteen kohtaan muutos ja kaikkialla, missä sisältöön on viitattu, sama muutos astuu voimaan.

Rakenteellinen ja sisällöllinen uudistus

SeAMK:n sivuston uudistus ei ollut pelkästään rakenteellinen, vaan sisällöt laitettiin samalla uusiksi. Sisällön uudistaminen on tarpeellinen vaihe, joka usein jää huomioimatta. Sivustouudistuksen aloittaminen ilman panostusta sisällöntuotantoon on nurinkurinen ajattelutapa, johon törmää harmittavan usein. Verkkopalvelut rakentuvat nimenomaan sisällöistä ja sisältöjen ehdoilla – hyvää verkkopalvelua ei voida suunnitella arvailemalla rakennetta, johon sitten lopuksi keksitään ja sovitellaan sisältöjä. Verkkopalvelu-uudistus ei myöskään aja asiaansa, jos kuvitellaan, että vanhat sisällöt voidaan sellaisenaan siirtää uuteen. Kääri Pikku-Petterille edellisvuoden joululahja uuteen lahjapaperiin, niin saat saman lopputuloksen. Hype kääntyy äkkiä pettymykseen.

Kun sisältöjä ei uudisteta, verkkopalvelun uusiminen jää vain kosmeettiseksi ja vaille toivottuja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Sisältöuudistus myös palvelee verkkopalvelun jatkokehityspotentiaalia – pitemmän tähtäimen ajattelu maksaa kyllä itsensä takaisin. Rohkeutta tarvitaan, vaikka verkkopalvelu-uudistuksen ei tarvitsekaan olla suuri mörkö.

Hakutulokset kunniaan

Ammattikorkeakoulujen tarjonta on nykyään hyvin laaja-alaista. Tarjolla on esimerkiksi AMK-tutkintoja, YAMK-tutkintoja, avointa opetusta, täydennyskoulutusta, työn ohessa opiskelua sekä yritysten kanssa yhteistyötä. Kattavat palvelut tarvitsevat hyvin toteutetun haun, jotta jokainen kävijä löytää varmasti oikeaan kohteeseen. Sisällönsyöttö on näissä tilanteissa tärkeässä asemassa, mutta aina termit eivät kohtaa tarjoajan ja hakijan ajatusmaailmoissa.

ehdottava-haku

Perushakua laajennettiin Relevanssi-lisäosalla. Relevanssi tarjoaa hyväksi havaitun toiminnon, jolla sivulle voidaan antaa synonyymejä ja näin ollen parantaa halutun sivun löytymistä haussa. Lisäksi hakutulokset tarjoavat jo itsessään murupolun sekä värikoodauksen, jolloin käyttäjä tietää mihin kokonaisuuteen hakutulos liittyy.

informatiiviset-hakutulokset

Sivuston hallinnan roolitus ja sivuston yhteystiedot Active Directory-integraatiolla haltuun

Käyttäjätunnuksien hallinta tapahtuu SeAMK:n Active Directory kautta, joka on integroitu WordPressiin. Keskitetty käyttäjähallinta helpottaa esimerkiksi opiskelijoille luotuja projektisivuja, sillä opiskelija pääsee hoitamaan projektisivujen päivityksen samoilla tunnuksilla kuin muutkin kouluasiat. AD-integraation kautta toteutettiin myös henkilöhaku. SeAMKn kokoisessa oppilaitoksessa on tärkeää, että henkilöt löytyvät ja heidän yhteystietonsa ovat ajantasalla ja saatavilla.

Monipuolinen ja laaja WordPress-kokonaisuus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun WP-toteutukseen tehtiin siis useampia Custom Post Typejä (Tutkinnot, Hakuajat, Täydennyskoulutukset), monikielisyys Polylangilla, Active Directory-integraatio sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastolle oma sivu WordPress Multisite Network-toteutuksena.

Tutustu Seinäjoen AMK:n uusittuihin sivuihin

Mitä voisimme tehdä sinua varten?

Tietosuojaseloste*

Luitko jo nämä?

MutkatonKoti -verkkopalvelu auki tablet-näytöllä

Taskut / LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

MutkatonKoti-verkkopalvelu

Tutustu projektiin

Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungin uusi verkkosivusto, intranet ja erillissivustot

Tutustu projektiin
Kuluttajaliiton verkkosivusto käyttäjän puhelimessa

Kuluttajaliitto ry

Kuluttajaliiton verkkosivusto tukee uudistettuna paremmin jäsenhankintaa

Tutustu projektiin