NoHo sivustouudistus

Pohjoismaihin laajentunut NoHo Partners Oyj (ent. Restamax) oli tilanteessa, jossa ylläpidettäviä verkkojulkaisujärjestelmiä oli useita, ja jotka olivat jo osin elinkaarensa ehtoopuolella. Uudistimme niin ravintola.fi -sivuston kuin loimme sivustot yksittäisille ravintoloillekin. Lue artikkelista kuinka hanke vietiin läpi.

NoHo Partners Oyj:n logo

Sisällys

  1. Sata ravintolaa – yksi sivustoteema
  2. Hankkeen eteneminen
  3. Mitä seuraavaksi?
  4. Esimerkkejä julkaistuista sivustoista

Sata ravintolaa – yksi sivustoteema

Asiakkaamme toimiala, ravintolatoimiala, on itsessään todella monimuotoinen: valikoimaan mahtuu useanlaisia ravintoloita, joilla kaikilla on omat tarpeensa sivustoille. Ja ravintolamäärä itsessään, tätä kirjoittaessa (17.4.2020) ravintoloita ketjulla on yhteensä 250 kappaletta (lähde: https://www.noho.fi/ravintolatoiminta/). Kunnioitettava määrä! Vaikka kaikki eivät omaa sivustoa tarvitsekaan, niin selvää on, että sivustopohjan tulee taipua moneen tarpeeseen.

Tässä jutussa kerromme, kuinka lähdimme suunnittelemaan ja toteuttamaan sivustohanketta, jolla saataisiin katettua niin konsernin kuin yksittäisen ravintoloitsijankin toiveet täyttävä sivustokokonaisuus. Keskeisiksi elementeiksi tunnistimme hyvän jatkokehitettävyyden lisäksi myös yksinkertaisen ylläpidettävyyden ravintoloitsijoille, ravintoloiden oman brändin esiintuomisen sekä toisaalta konsernin tunnistettavuuden sivustoista. Hankkeen aikana toteutimme myös toisen projektin, ravintola.fi -uudistuksen, jolle tehtiin oma teemansa.

NoHo Partners Oyj:n ravintolat numeroina ja kartalla

Hankkeen eteneminen

Toimitus koostui kahdesta erillisestä projektista, jotka toteutettiin samalla toteutustiimillä osin päällekkäin. Yksittäisten ravintoloiden projekti käynnistettiin kuitenkin ennen kuin ravintola.fi:tä lähdettiin edes suunnittelemaan, joka toi projektille omanlaisensa haasteen. Kaikilla oli tiedossa ravintola.fi:n uudistustarve, mutta mitä kaikkea uuden ravintola.fi:n pitäisi sisältää? Tämä oli kysymys, jonka kanssa painimme useita kertoja koko projektitiimin (asiakas, ulkoinen konsulttitoimisto ja toimittaja) voimin.

Sivustokokonaisuus rakennettiin multisite-ratkaisuna WordPressin päälle hyödyntäen Geniemin kehittämää DustPress -viitekehystä. WordPressille tullut uusi editori, Gutenberg, vaati myös selvitystyötä, testausta ja riskianalyysia, jotta uskalsimme olla varmoja sen käyttöönottoon projektissa. Tuolloin vielä uusi editori oli myös asiakkaalle vieras, mutta selvitystyön pohjalta päädyimme ensimmäisten isojen suomalaisten WordPress-talojen joukossa ottamaan Gutenbergin käyttöön.

Edellisen ravintola.fi -sivuston kehittäjänä ja ylläpitäjänä meillä toimittajana oli näkemystä niin hyvin toimivista kuin jatkojalostamistakin kaipaavista asioista vanhan sivuston osalta. Näitä tietoja saimme hyödynnettyä uuden toimituksen tueksi. Pyrimme jättämään mahdollisimman myöhäiseen vaiheeseen kaikki ne päätökset, jotka vaikuttivat projektien keskinäisiin yhteyksiin. Rakensimmekin ensin aloitettuun, yksittäisten ravintoloiden projektiin, parhaan näkemyksemme mukaisesti toiminnallisuuksia, joita toimituksen toinen projekti (ravintola.fi) hyödyntäisi.

Kuvituskuva Stringberg - NoHo Partners Oyj

Projekti 1, yksittäiset sivustot

Yksittäiset sivustot rakennettiin MVP-ajatuksella (Minimum Viable Product), joka aiheutti toisaalta haasteita julkaisun jälkeen, mutta oli mielestämme ainoa mahdollinen tapa toteuttaa projekti. Mikäli asiakkaan projektinvetäjä olisi kuunnellut kaikkia konserninsa sisäisiä sidosryhmiä (yli kaksisataa ravintolaa, toimintaa myös Tanskassa ja Norjassa, useita ravintolatoimialoja jne.), niin me todennäköisesti suunnittelisimme sivustoa vieläkin. Pyrimme kuitenkin tiedostamaan jatkokehitystarpeita jo suunnittelussa niin, että pohja rakennettiin vankaksi tulevaa varten. Värit, fontit (kyrilliset tuettuna) ja kielet ovat muokattavissa, ja näillä saadaan brändeille näkyvyyttä ja ravintolat erottumaan toisistaan.

Ja niistä julkaisun jälkeisistä haasteista – projektitiimi tiesi, että MVP ei itsessään ole täydellinen ratkaisu kenellekään, mutta se on riittävän hyvä siihen, että sivustoja voi alkaa julkaista maailmalle. Asiakkaan organisaatiosta tuli myös soraääniä juurikin siksi, ettei sivusto ollut ihan sellainen, kuin mitä yksittäisillä ihmisillä oli toiveina. Myös projektin vetovastuu asiakkaan puolella vaihtui näillä kohden, joka toi oman lisämausteensa soppaan, mutta uusi omistaja saatiin onneksi nopeasti mukaan hankkeeseen.

Tulin itse mukaan projektiin siinä vaiheessa, kun isommat linjaukset uuden sivuston suhteen oli tehty. Lähdimme tuolloin Geniemin tiimin kanssa kehittämään sivustoa sellaiseksi, että se palvelee asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, on käyttökokemukseltaan optimaalinen ja vahvistaa asiakaskokemusta.

Heidi Kavander-Sundström, Marketing Manager, NoHo Partners Oyj

MVP:stä lopulliseen tuotteeseen

MVP tehtiin vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana aina suunnittelusta ensimmäiseen julkaisuun. MVP:n kehityksen aikana ideoita jatkokehitykseen kerättiin talteen, punnittiin, jatkojalostettiin, otettiin toteutukseen, hylättiin, siirrettiin tuonnemmaksi ja toteutettiin jo MVP:hen. Tämä prosessi oli jatkuvaa. Tästä alkoi kuitenkin jatkuvan kehityksen vaihe, jossa kuunnellaan asiakkaan sidosryhmiä, tehdään lisää mukauttamismahdollisuuksia, priorisoidaan tekemisiä, pidetään säännöllisiä seurantakokouksia ja suunnitellaan tulevia tekemisiä.

Ja se lopullinen tuote? Se on valmis vasta kun sivusto on aikansa palvellut ja ollaan siirrytty uuteen palveluun – nyt on jatkuvan kehityksen aika, jossa sivustoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaan liiketoiminnan sekä loppukäyttäjien tarpeita.

Projekti 2, ravintola.fi-portaali

Ravintola.fi -sivuston osalta muokattavuus ja mukautettavuus oli yksittäisten ravintoloiden sivustoa pienemmässä roolissa siinä mielessä, että sivustoa ei monisteta eri ravintolakonsepteihin, vaan sivuston brändi on luonnollista jatkumoa jo aikaisemmin erittäin vahvalle ravintola.fi -brändille. Sivuston elinkaarta ajatellen tästäkin sivustosta toteutettiin modulaarinen, jolloin sivustolle voi rakentaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivia sivuja ilman, että kaikkeen muutokseen tarvitsisi teknistä kehitystä. Ravintola.fi:hin ui myös tietoa yksittäisten ravintoloiden sivuilta, joten portaali päivittyy osaltaan myös ravintolapäälliköiden omille sivuilleen tekemistä päivityksistä. Ravintola.fi/lounaat on esimerkki tällaisesta kokoomasivusta, jonne ravintola.fi -sisällönsyöttötiimi ei syötä sisältöä, vaan kaikki tieto tulee suoraan yksittäisten ravintoloiden sivustoilta (juuri nyt koronakriisin aikaan on lounassivu ymmärrettävästi hiljainen). Myös ravintolahakuun tuodaan ravintoloiden tiedot yksittäisten ravintoloiden sivustoilta.

Jotta yhteistyö on saumatonta ja projekti etenee aikataulussa, on sekä palveluntarjoajan että asiakkaan oltava sitoutunut projektiin. Kuten isoissa projekteissa varmasti aina, loppupään hiominen, testaaminen ja viimeistely on aikaa vievää työtä.

Heidi Kavander-Sundström, Marketing Manager, NoHo Partners Oyj
Kuvituskuva Löyly Helsinki - NoHo Partners Oyj

Mitä seuraavaksi?

Me Geniemillä suosimme kumppanuusmallia. Pyrimme löytämään yhdessä asiakkaan kanssa kustannustehokkaan ja mielekkään toimintatavan toteuttaa mahdollisimman hyvää ja nopeaa palvelua – hämärrämme rajaa perinteisten Tilaajan ja Toimittajan välillä yhdessä tekemällä.

Olemme havainneet meille toimivaksi tavaksi kuukausittaiset seurantapalaverit, joissa käymme läpi mennyttä ja tulevaa. Pyrimme haastamaan asiakkaan kanssa toisiamme, ja meillä kaikilla on turvallinen ympäristö niin ehdottaa kuin sanoa vastaankin. Kuinka usein toimittaja torppaa idean, jonka asiakas esittää ja on valmis maksamaan toteutuksesta? Me voimme tehdä niin, mikäli koemme, että ajatus ei ole hyvä ja perustelemme meidän näkökantamme. Joskus voimme todeta, että toivotun ominaisuuden toteutuksen työmäärä on iso, mutta jättämällä tietyn pienen osan ominaisuudesta pois, voisimme puolittaa työmäärän. Toki asiakas on kuitenkin oman toimialansa asiantuntija (ja laskujen maksaja), joten heillä on lopulta ylin päätäntävalta siihen, millaisia toteutuksia me teemme.

Uskommekin että olemme onnistuneet rakentamaan molemminpuolisen luottamuksen vuosien yhteistyön aikana, ja myös asiakas arvostaa sitä, että uskallamme tarvittaessa sanoa vastaankin. Toisaalta koemme yhteiseksi eduksi myös sen, että me toimittajana voimme ehdottaa jotain tehtäväksi ja asiakkaana NoHo voi luottaa siihen, että me ajattelemme myös heidän etuaan.

Yhteistyömme Geniemin kanssa toimi hyvin ja saimme käyttöönotettua toiminnallisuuksia, joita ei alkujaan oltu edes suunniteltu sivustollemme.

Heidi Kavander-Sundström, Marketing Manager, NoHo Partners Oyj
Kuvituskuva ROOF Helsinki - NoHo Partners Oyj

Esimerkkejä julkaistuista sivustoista

Kuten aiemmin mainittiin, yksittäisten ravintoloiden tulee saada tuoda omaa brändiänsä esiin mm. brändivärein, mutta toisaalta myös konsernin linjan tulee olla tunnistettavissa. Ohessa esimerkkejä sivustoista, joissa on riittävän paljon samaa, mutta kuitenkin myös eroa. Onnistuimmeko mielestäsi siinä, että nämä tarpeet täyttyvät?

ravintola.fi (portaali)
sinaolettahti.fi (Sinä olet tähti) – ensimmäinen sivusto, joka platformille julkaistiin ei ollutkaan ravintolan sivusto, vaan jotain ihan muuta
loylyhelsinki.fi (Löyly Helsinki) – vaalea teema, hampurilaisvalikko
salutorget.fi (Salutorget) – vaalea teema, täyskorkea valikko
ravintolahook.fi (Ravintola Hook) – tumma teema, hampurilaisvalikko
toolonranta.fi (Töölönranta) – vaalea teema, pudotettu valikko
ravintolanokka.fi (Ravintola Nokka) – tumma teema, täyskorkea valikko
masuasianbistro.fi (Masu Asian Bistro) – tumma teema, pudotettu valikko

Kuvituskuva Sandro Helsinki NoHo Partners Oyj
 

Mitä voisimme tehdä sinua varten?

Tietosuojaseloste*

Ota yhteyttä

Jussi Rajamäki Sales Lead

Jussi Rajamäki

Sales Lead

Ota yhteyttä Jussiin ja pyydä tarjous uuden verkkopalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta.

046 923 5277

Luitko jo nämä?

MutkatonKoti -verkkopalvelu auki tablet-näytöllä

Taskut / LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

MutkatonKoti-verkkopalvelu

Tutustu projektiin

Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungin uusi verkkosivusto, intranet ja erillissivustot

Tutustu projektiin
Kuluttajaliiton verkkosivusto käyttäjän puhelimessa

Kuluttajaliitto ry

Kuluttajaliiton verkkosivusto tukee uudistettuna paremmin jäsenhankintaa

Tutustu projektiin