Testaajan saappaissa

Oletko miettinyt, millaista on testaajan työ IT-talossa ja mitä osaamista siinä vaaditaan? Miten testaajaksi tullaan? Lue, mitä testaajamme Mari kertoo työstään ja kuinka hän päätyi meille.

Testaaja

Testaajan merkitys käy ilmi läpiviedyn projektin asiakaspalautteista. Kun lopputuotteet läpäisevät onnistuneesti monitasoisen testauksen, niin valmis verkkosivusto tai sovellus voi ylittää asiakkaan odotukset. Kullakin tasolla testaaja voi paitsi selvittää virheet myös estää mahdollisia ongelmia tulevaisuudessa

Pehmeitä ja teknisiä taitoja

Meillä testaajan tulee olla järjestelmällinen, kärsivällinen, utelias ja kommunikointitaitoinen. Kyky ymmärtää käytössä olevien teknogioiden ja ohjelmien toimintalogiikkaa on eduksi, jotta pystyy ennakoimaan todennäköisiä virheitä ja laatimaan testaussuunnitelmia. Testaajan ei tarvitse varsinaisesti osata ohjelmoida, mutta hyvistä it-yleistaidoista sekä teknisestä tavasta ajatella on testaajan toimenkuvassa hyötyä.

Meillä testaajan työ on erittäin arvostettua <3 ja haasteita varmasti riittää rutiininomaisten työtehtävien lisäksi

Haastateltavana testaajamme Mari

Kerro jotain itsestäsi? Miten päädyit meille?

Aloitin testaajana lokakuussa 2020 työeläkevakuutusyhtiö Varman työkokeilun ja työhönvalmennuksen kautta. Takana oli vuosia ammatissa, jota en koskaan tuntenut täysin omaksi ja johon ajauduin olosuhteiden pakosta. Pari koettua konkurssia, yt-neuvotteluita ja vuosia vuokratyöläisenä herätti toiveen pysyvämmästä työurasta. Halusin tehdä työtä, jossa on loputon mahdollisuus haastaa itseään ja tilaa kehittyä. Edessä oli hyppy tuntemattomaan ja ammatinvaihto. Itse testaajan työstä oli jo jonkinlainen käsitys, vaikka en ollutkaan työtä tehnyt aikaisemmin. Ensimmäiset työviikot kuluivat talon tapojen sisäistämiseen, uusien työkalujen haltuunottoon ja käytännön kautta testaajan työnkuvan opettelemiseen. Täysin uutena asiakokonaisuutena hallittavaksi tuli saavutettavuus, joka on meillä olennainen osa testaajan työnkuvaa.
Virallisesti siirryin yrityksen palkkalistoille elokuussa vuonna 2021.

Kerro testaustiimistä

Testaustiimi, tuttavallisemmin Team Besserwisserit, on kahden henkilön asiantuntijatiimi. Minä olen keskittynyt lähinnä WordPress-projektien testaamiseen ja kollegani Laura enemmän JS-puolen projekteihin. Suuntautumisesta huolimatta, molemmat testaajat voivat testata tarvittaessa mitä tahansa kehitteillä olevaa projektia. Asiantuntijatiiminä vastuullamme on kehittää sisäisiä testausprosesseja sujuvammiksi.

Mitä kuuluu testaajan työhön?

Normaali työpäivä ideaalitilanteessa täyttyy testaustyöstä ja siihen liittyvästä raportoinnista. Tärkeimpinä asioina on varmistaa, että tehty työ vastaa tilaajan kanssa sovittua määrittelyä ja ulkoasusuunnitelmaa sekä tietysti se, että koodattu asia toimii eri laitteilla ja/tai selaimilla. Lisäksi projektista riippuen varmistetaan, että mahdolliset saavutettavuusvaatimukset täyttyvät. Testaustyön ohella testaaja voi mm. kirjoittaa käyttöohjeita, suunnitella ja vetää koulutuksia sekä tehdä saavutettavuusauditointeja.

Avaa hieman tarkemmin työkuvioita: työskenteleekö testaaja aivan yksinään?

Vaikka itse testaustyö tehdäänkin itsenäisesti, niin taustalla on kuitenkin lähes aina projekti ja sen myötä projektitiimi, johon voi tukeutua ongelmatilanteissa. Projektitiimissä on usein projektipäällikkö, testaaja, yksi tai useampi kehittäjä ja suunnittelija tai tiimi voi koostua näiden variaatioista.

Lisäksi jokainen geniemiläinen on osa pysyvämpää kotitiimiä, jossa voi kertoa huolet, murheet ja turhat toiveet. Oma kotitiimini on Masters of The Universe, lyhyemmin Motukat

Eli monenlaisten ihmisen kanssa tehdään töitä?

Kyllä ja se onkin rikkaus, että näin tehdään. Itse olen nauttinut suunnattomasti siitä, että saan tehdä töitä muidenkin kuin testaajien kanssa ja projektitiimin jäsenet vaihtuvat projekteittain. Itse koen, että yhteistyö eri työnkuvaan kuuluvien, kuten suunnittelijoiden tai kehittäjien kesken sujuu paremmin, kun projektitiimin kokoonpano ja henkilöt vaihtelevat.

Konflikteilta ei valitettavasti meilläkään aina vältytä, mutta lähes aina asiat riitelevät – eivät ihmiset.

Mikä on lähitulevaisuutesi ammatillinen päämäärä?

Varmaan ihan lähitulevaisuudessa olisi hyvä saada suoritettua saavutettavuuteen IAPP:n myöntämä sertifikaatti. Se vaatii kuitenkin vielä jonkin verran opintoja taustalle, että sertifiointikokeeseen osallistuminen on edes järkevää.

Toinen ammatillinen päämäärä on automaatiotestaus, mutta siihen syventyminen tapahtuu vasta, kun saavutettavuuteen liittyvä sertifiointikoe on suoritettu

Onko jotain loppusanoja mistä tahansa aiheesta?

Me etsimme tiimiin uutta työkaveria! Tsekkaa työpaikkailmoitus tästä.

Luitko jo nämä?