12.2.2020

Tampereen korkeakouluyhteisön WordPress-kotisivukone

Suunnittelimme ja toteutimme vuosien 2018 ja 2019 aikana Tampereen korkeakouluyhteisölle 5 kpl “kotisivukoneita” eli WordPress-multisite asennuksia. Projektissa luotiin kolme erilaista WordPress-teemaa näiden kotisivukoneiden käyttöön ja monipuoliset kustomoidut käyttäjätasot sekä vaativia integraatioita, kuten esimerkiksi HAKA kirjautuminen.
Tampereen korkeakouluyhteisön WordPress-kotisivukone

WordPress-kotisivukoneprojektin taustaa

Tampereen yliopisto (TaY), TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto eli TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön, joka haki julkisen kilpailutuksen kautta vuonna 2018 toteuttajaa WordPress-alustaan perustuvasta multisite-verkostosta. Onneksemme valikoiduimme kotisivukoneen toteuttajaksi projektiin, joka sisälsi muun muassa vakioteemaisten blogisivustojen, projektien ja tutkimusyhteisöjen esittelysivustojen sekä tapahtumasivustojen helppoon ja hallittuun julkaisemiseen tarkoitettujen WordPress-ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi saimme kunnian vastata sovellusylläpidosta, jatkokehittämispalveluista ja käyttöpalveluista.

Tampereen korkeakoulut hakevat yhtenäistämisellään synergiaetuja etenkin toiminnan virtaviivaistamisella ja resurssien tehokkaalla hyötykäytöllä. Näin ollen myös viestinnän ja verkkojulkaisutoiminnan työkalujen on oltava helppoja sekä julkaisutoiminnan että hallinnoinnin kannalta. Myös kohdennettu hankerahoitus asettaa usein kotisivuvaatimuksen sille yksikölle, joka hankerahoitusta hakee, joten uuden sivuston luomiseen tarvitaan tehokas työkalu. Korkeakouluyhteisölle luotu WordPress-kotisivukone vastaa juuri näihin tarpeisiin.

Yhtenäisiä teemapohjia ja vaativia integraatioita

Yhtenäisiä teemapohjia Tampereen korkeakouluyhteisön WordPress-kotisivukoneessa - events.tuni.fi ja blogs.tuni.fi
events.tuni.fi ja blogs.tuni.fi

Kotisivukoneeseen rakennetuilla yhtenäisillä teemapohjilla voi pystyttää sivustoja korkeakouluyhteisön projekteja, hankkeita, tutkimuksia sekä tapahtumia varten sekä myös perustaa blogeja. Kotisivukoneisiin perustetaan satoja sivustoja, mikä oli otettava huomioon suunnitteluvaiheesta lähtien. Yhtenäiset teemapohjat tarkoittavat Tampereen korkeakouluyhteisön kotisivukoneessa yleisempien ja tyypillisimpien julkaisutarpeiden mahdollisimman hyvää hallittavuutta. Ne asettavat julkaisijalle rajoitteita ohjaten häntä pitäytymään yhteisön yhtenäisessä mallissa.

Teemojen lisäksi sivustojen kloonaustoiminto nopeuttaa mallisivuston monistamista uuden sivuston pohjaksi ja näin ollen uusien sivustojen pystyttämistä. Toteutimme kotisivukoneeseen myös monipuoliset kustomoidut käyttäjätasot sekä vaativia integraatioita, kuten:

  • HAKA-kirjautuminen
  • käyttäroolien hallinta IAM:lla
  • henkilöiden tietojen integraatio erillisestä sisältöjärjestelmästä

Haka kirjautumista varten toteutettiin Shibboleth-integraatio Docker-ympäristöön, mikä tehtiin ensimmäisten joukossa maailmassa.

Miten kotisivukoneprojektissa onnistuttiin?

Vastasimme Tampereen korkeakouluyhteisön toteutusprojektissa kotisivukoneen visuaalisesta ja käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä arkkitehtuurista ja toteutuksesta sekä laadunvarmistus- ja julkaisupalveluista. Asiakkaan projektipäällikkönä toiminut tiedottaja Riikka Venetjoki kuvasi toteutuksen onnistuneen sujuvasti ja huomasi, että Geniemillä on kokemusta vastaavasta projektista. Hänen mukaansa yhteistyö oli sujuvaa ja kysymyksiin vastattiin nopeasti. Toteutettamastamme hallintakäyttöliittymästä Venetjoki kommentoi näin: se on toimiva – myös vähemmän ko. julkaisujärjestelmää käyttäneet ovat kokeneet sen helpoksi.