8.1.2018

Rakentajan sovellus, Buildie, sai uusia ominaisuuksia!

Buildie

Jatkokehitys

Node.js

React.js

Sails.js

Buildie-sovellusta kehitetään koko ajan eteenpäin. Nyt voimme ylpeänä esitellä muutaman lisäominaisuuden, jotka merkittävästi lisäävät sovelluksen arvoa käyttäjää ajatellen. Nurkan takana odottaa jo taas uutta, joten Buildie-tarina saanee vielä monta jatko-osaa!
Sovellus rakennustyömaille

Kerroimme kehittämästämme Buildie-sovelluksesta kesäkuussa 2016. Buildie kehittyy koko ajan ja nyt haluammekin esitellä, minkälaisia uusia toimintoja sovellukseen on toteutettu.

Dokumenttipankki ja tilastodataa tukemaan työmaakohteiden valokuvausta

Valokuvadokumentointia tukemaan on tehty dokumenttipankki, jonne työmaakohtaisesti luodaan automaattisesti kansio, johon voi kerätä kaikki valokuvat ja pdf:t, mitä työmaahan liittyy. Dokumentteja pankista voi myös hakea tiedoston nimellä ja tiedoston lataajan nimellä.

Jokaisesta työmaakohteesta kerätään myös tilastodataa työvaiheittain. Näistä tilastoista voidaan katsoa, onko jokainen työmaakohteen vaihe varmasti dokumentoitu valokuvin.

Monipuoliset käyttäjätasot ja niiden hienojakoinen hallinta

Yhtenä suurempana kokonaisuutena toteutettiin hienojakoinen käyttäjäoikeuksien hallinta. Jokaiseen työmaakohteeseen voidaan liittää siihen liittyvät henkilöt, joille kaikille voidaan antaa tietyt roolit. Näin jokaisella sovelluksen käyttäjälle on käyttöoikeudet vain niihin dokumentteihin, joihin tarvitsee. Tämä parantaa 1) sovelluksen käytettävyyttä: käyttäjälle ei näytetä mitään, johon hänellä ei ole oikeuksia 2) erehdykset on minimoitu, kun muokkaus ei ole kaikille sallittu 3) parantaa tietoturvaa: voidaan säädellä hyvin tarkkaan käyttäjäryhmiä ja niiden oikeuksia. Tietoa ei jaeta tarpeettomasti suurille ryhmille.

Työmaapäiväkirja helpottamaan päivittäisiä rutiineja

Sokerina pohjalla, laajimpana toiminnallisena kokonaisuutena sovellukseen tehtiin Työmaapäiväkirja. Rakennustyömaiden päivärutiineihin kuuluu monenmoista toistuvaa paperityötä. Tätä haluttiin vähentää. Buildien avulla jokaiselle työmaakohteelle voidaan tehdä oma sähköinen työmaapäiväkirjalomake, joka täytetään sovelluksessa päivittäin.

Lomake luodaan drag ‘n drop -toiminnolla “palikoista” koostamalla. Lomakkeen palikoita ovat esimerkiksi ‘Tekstikenttä’, ‘Numerokenttä’, ‘Säätila’, ‘Liitteet’ ja ‘Allekirjoitus’. Myös työmaapäiväkirjassa voidaan hyödyntää monipuolisia käyttäjätasoja: jokaiselle lomakkeen palikalle voidaan määrittää luku- ja kirjoitusoikeudet jokaiselle käyttäjätasolle erikseen.

Sähköisen lomakkeen käytettävyyttä on lisätty muun muassa sillä, että vapaisiin tekstikenttiin voi sanella tekstiä (puheentunnistus), sään voi hakea suoraan sääpalvelusta ja allekirjoitukset, eli sähköiset kuittaukset, niin sanotusti sinetöivät päiväkirjan – allekirjoitusten jälkeen lomake arkistoidaan, eikä sitä pääse enää muokkaamaan jälkikäteen.

Buildie kehittyy edelleen

Buildie ei lepää laakereillaan, vaan kehittyy jatkuvasti. Raportoimme toivottavasti hyvinkin pian jälleen uusista tuulahduksista rakennustyömaan arkea helpottamaan!