Palvelut: Digitaalinen palvelumuotoilu – Geniem Service Lab

Haluatko lisää tulosta sekä tyytyväisiä ja sitoutuneita asiakkaita?

Asiakaskokemuksen kehittäminen on kestävän ja kannattavan liiketoiminnan elinehto. Fyysisen ja digitaalisen toimintaympäristön murtaessa toistensa muureja, menestyjiä ovat he, jotka ymmärtävät hyödyntää teknologian mahdollisuudet omaksi sekä asiakkaidensa parhaaksi. Geniem Service Lab auttaa varmistamaan, että Sinä kuulut heihin.

Mikä on Geniem Service Lab?

Riskitön ja kustannustehokas menetelmä kehittää digitaalisia palveluja, ratkaista ongelmia asiakaslähtöisesti sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Service Labissa asetetaan päämäärä, esimerkiksi aspan työtaakan vähentäminen digitaalisten prosessien kehittämisellä, mutta ei oteta vielä kantaa toteutetaanko se!

 

Emme rakenna ainoastaan tyylikkäitä ja toimivia käyttöliittymiä, vaan digitaalisia palveluita, jotka vahvistavat asiakaskokemusta ja vastaavat liiketoimintasi tavoitteita.

Miksi digitaalinen palvelumuotoilu on tärkeää?

Asiakaskokemus on nykyaikaisen yrityksen tärkein kilpailuvaltti ja lähes jokaiseen palveluun liittyy digitaalinen ratkaisu.

 

Pääosa ihmisistä ei koe saavansa riittävän laadukasta palvelua ja asiakaskokemus ohjaa ostopäätöstä. Samalla saat uusia näkökulmia tuottamaasi asiakaskokemukseen, sisäisiin prosesseihin sekä digitalisaation mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä hyödyn Service Labista?

Sen sijaan, että aloitetaan kehitystyö ja lukemattomien iteraatiokierrosten jälkeen todetaan, ettei idea toimikaan – Service Lab alkaa työpajalla, jossa yhdessä ideoimme, luonnostelemme ja arvioimme erilaisia ratkaisuja. Syntyneistä ideoista ja luonnoksista luomme interaktiivisen prototyypin, jota testataan oikeilla asiakkailla.

 

Varsinaisen kehitysvaiheen alkaessa tilanteessa voimme keskittyä yksityiskohtien hiomiseen, sillä tiedämme jo idean toimivan.

 

Sinulta säästyy aikaa ja rahaa.

Suunnitteluprosessi – näin asiasi etenee

Muotoilemme palvelusi neljässä vaiheessa, joissa tuotetaan yhteistyön, oivallusten sekä konkreettisen tekemisen kautta käyttövalmis ja hyväksi todettu kokonaisuus digitaalisen palvelutoteutuksesi pohjaksi.

1

Tutki: Määritetään kehys, jonka sisällä toimitaan. Mitä tavoitellaan, mikä on kohderyhmä, mitkä ovat asiakkaan ja toimittajan vastuut?

2

Eläydy: Matkataan palvelupolku. Tarkastellaan toimintamalleja käyttäjien näkökulmasta. Mitä käyttäjä haluaa saavuttaa? Miten hänet ohjataan tavoitteeseensa?

3

Ideoi: Muotoillaan palvelua. Innovoidaan vapaasti, löydetään käyttäjätarinoille konkreettinen muoto ja tehdään niistä prototyyppi.

4

Kokeile: Kokeillaan prototyypin avulla konseptin toimivuutta loppukäyttäjillä.

5

Lopputulos: Teille jää vapaaseen käyttöön prototyyppi ja konseptikuvaus Service Labissa tuotetusta ideasta. Työpajojen jäljiltä olette myös todennäköisesti tietoisempia yrityksen sisäisistä kuvioista ja osaatte katsoa liiketoimintaanne usemmasta eri näkökulmasta. Vaikka ette lopulta toteuttaisikaan prototyyppiä vastaavaa palvelua, se voi toimia teillä suunnan näyttäjänä ja inspiraation lähteenä liiketoimintanne digitalisoimisessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tuomas Kumpula

Tuomas Kumpula

CEO

Ota yhteyttä Tuomakseen, kun haluat kuulla lisää palveluistamme.

0400 535 498